Módulo de noticias

22/02/2015

En LARANGA & GÓMEZ AVOGADAS ofrecemos profesionalidade e trato personalizado.

Ver entrada completa →

Valor probatorio da declaración do imputado ante a Policía non corroborada en sede xudicial

03/06/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10197-valor-probatorio-de-la-declaraciamp;oacute;n-del-imputado-ante-la-policamp;iacute;a-no-corroborada-en-sede-judicial/

O TS fixa doctrina para a protección do terceiro adquirinte de boa fe nos supostos de dobre inmatriculación dunha mesma finca

10/06/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10218-el-ts-fija-doctrina-para-la-proteccion-del-tercero-adquirente-de-buena-fe-en-los-supuestos-de-doble-inmatriculacion-de-una-misma-finca/

Pódense usar correos confidenciais para defenderse ante un despido

01/07/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10301-se-pueden-usar-correos-confidenciales-para-defenderse-ante-un-despido-/

A separación de feito só exclúe a sociedade de gananciais cando existe unha vontade efectiva e inequívoca de romper a relación conxugal a estes efectos

02/07/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10313-la-separacion-de-hecho-solo-excluye-la-sociedad-de-gananciales-cuando-existe-una-voluntad-efectiva-e-inequivoca-de-romper-la-relacion-conyugal-a-estos-efectos/

O TS establece criterios para a refundición de condenas tras a entrada en vigor da reforma do Código Penal

06/07/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10316-el-ts-establece-criterios-para-la-refundicion-de-condenas-tras-la-entrada-en-vigor-de-la-reforma-del-codigo-penal/

A pensión vitalicia derivada dun accidente de circulación pode superar o importe máximo da indemnización por gran invalidez prevista no baremo

06/07/2015

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/10317-la-pension-vitalicia-derivada-de-un-accidente-de-circulacion-puede-superar-el-importe-maximo-de-la-indemnizacion-por-gran-invalidez-prevista-en-el-baremo/

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

27/06/2018

(Advertencia de Privacidade: Desde Laranga & Gómez Avogadas e en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, mediante a cumprimentación do presente formulario, os seus datos persoais serán enviados por correo electrónico a larangagomez.avogadas@gmail.com, co fin de poderlle prestar o mellor servizo e responder ao seu formulario. Informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal na dirección indicada. Ver Política de privacidade e aviso legal).