María Gomez García

  • Licenciada en Dereito. Universidade de Santiago de Compostela (2012)
  • Curso superior de especialización en Relacións Laborais. Universidade de Santiago de Compostela (2013)
  • Curso básico de xestión laboral. Cámara oficial de Comercio, Industria e Navegación de Santiago de Compostela. Universidade de Santiago de Compostela (2012)
  • A mediación como mecanismo de solución de conflictos: a convivencia social. Universidade de Santiago de Compostela (2008)
  • Galicia frente ó Narcotráfico. Universidade de Santiago de Compostela (2009)
  • Seminario Internacional Intelixencia, Seguridade e Defensa “Da transformación á consolidación da comunidade de intelixencia”. Universidade de Santiago de Compostela (2010)

lgavogadas.png