AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Que leis se aplican nesta web?

En primeiro lugar, GRAZAS por visitar a nosa web, e perdón por todo o que tes que ler a continuación, pero é importante que o leas todo ata o final.

Protección de datos

Nesta web tomámonos moi en serio o tema de protección de datos.

En virtude da LOPD (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal), garántese:

✅ A confidencialidade dos datos persoais aportados polo CLIENTE para o acceso aos produtos e o desenvolvemento dos servizos contratados

✅ A non utilización de devanditos datos para un fin distinto ao do ámbito da actividade subscrita neste contrato

✅ A non cesión dos datos a persoas alleas ao cumprimento dos acordos derivados da prestación do servizo

O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas)

A LOPD (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, o Regulamento de desenvolvemento da LOPD)

A LSSI (Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico)

Estas leis esíxenme a min, como representante da miña empresa, total transparencia respecto da identidade do responsable desta web:

Nome da empresa: Laranga & Gómez Avogadas SCP
Nome comercial: Laranga & Gómez Avogadas
NIF: J70411772
Domicilio social: Rúa Camiño Vello nº1, 1º Dereita - Negreira
Actividade: Despacho Xurídico
✉ Correo electrónico: larangagomez.avogadas@gmail.com

A finalidade desta web

A finalidade desta páxina web é ofrecer información sobre o noso despacho xurídico.

Datos persoais que solicitamos e como o facemos

Podes ler todo o relacionado con isto directamente nesta Política de Privacidade.

E que esperamos de ti como usuario?

Pois moi sinxelo. Para nós, este é un espazo onde podemos relacionarnos comercialmente ou construír relacións de respecto e confianza, por esa razón parécenos importante que asumas tamén algúns compromisos e obrigacións como Usuario:

✅ Quedas informado e aceptas que o acceso a esta web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial. Así que debes comprometerte a utilizar esta web, os seus servizos e contidos cumprindo a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

✅ Queda prohibido o uso desta web con fins ilícitos, nocivos ou que poidan causar calquera tipo de problema ou prexuízo ou impedir o normal funcionamento.

✅ Debes comprometerte a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os meus dereitos ou de terceiros. Ou que poida danar, inutilizar ou sobrecargar a miña páxina web impedindo de calquera forma que se poida empregar a web de forma normal.

✅ Respecto dos contidos da web, prohíbese:

- A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa miña autorización.

- Calquera vulneración dos dereitos de autor.

- A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

En definitiva...

Imos levarnos ben porque merece a pena!

Medidas de seguridade

Queremos avisarche de que os datos persoais que me poidas comunicar como Usuario poden ser almacenadas en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade nos corresponde exclusivamente, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas, de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

E queremos informarche tamén de que na web adoptamos medidas de seguridade adecuadas para detectar a existencia de virus e calquera outro tipo de ataque.

De todos os xeitos, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables, por iso tampouco podemos garantir completamente a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e nos arquivos que conteña.

Plataforma de resolución de conflitos

Como Usuario, tamén queremos que teñas aquí á túa disposición a plataforma de resolución de litixios que facilita a propia Comisión Europea e á que podes acceder desde aquí:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Lei aplicable e xurisdición

Para rematar, dicirche que con carácter xeral as relacións entre a nosa páxina web e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web, se atopan sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais da Coruña (España).

Contacto

De todos os xeitos, no caso de que ti como Usuario tiveses algunha dúbida sobre estas Condicións legais ou queiras facer calquera comentario sobre a nosa páxina web, podes escribir ao email anteriormente citado a e contestarémosche canto antes.

Como responsables desta web, somos titulares dun arquivo de datos de carácter persoal chamado “Usuarios Web” inscrito ante o R.G.P.D. (Rexistro Xeneral de Protección de Datos), no que os datos dos usuarios desta web quedan incorporados nunha base de datos baixo nosa responsabilidade e son tratados co fin de responder ás solicitudes que realices, e enviarche a información sobre o que me pidas a través desta web.

Ademais, para o tratamento de datos dos nosos Usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Pero tamén queremos que entendas que o envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e realizar operacións comerciais comigo.

Principios que aplicarei á túa información persoal

Queremos deixar ben claro que no tratamento dos teus datos persoais aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

• Principio de licitude, lealdade e transparencia: sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.

• Principio de minimización de datos: só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os necesito. Os mínimos posibles.

• Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

• Principio de integridade e confidencialidade: os teus datos serán tratados de tal xeito que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos meus usuarios por parte de terceiros.

Cando recolleremos os teus datos persoais nesta web?

Cando te poñas en contacto a través do formulario de contacto.

E con que finalidade utilizaremos estes datos persoais?

Para darche a información que nos requires.

Os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos

A lexislación vixente en materia de Protección de datos recoñece unha serie de dereitos que tes sobre está páxina web como Usuario que prestou os seus datos, como son:

• Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado

• Solicitar a súa rectificación ou supresión

• Solicitar a limitación do seu tratamento

• Opoñerse ao tratamento

Nesta web non teñas a menor dúbida de que se respectan estes dereitos e que poderás exercitalos sempre que queiras. Atenderémosche rapidamente se queres solicitar calquera destas peticións.

O exercicio destes dereitos é persoal e debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao responsable/titular dos arquivos, o que significa que calquera cliente ou colaborador que nos facilitou os seus datos nalgún momento, pode dirixirse a esta web e pedirnos información sobre os datos que temos almacenados e como os obtivemos (dereito de acceso), poden solicitarme a rectificación dos mesmos, opoñerse a que os tratemos, que limite o seu uso ou, no seu caso, a cancelación deses datos nos nosos arquivos.

Así de sinxelo! Porque estes son os teus dereitos, non o esquezas.

Podes enviarnos calquera petición deste tipo e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviándonos un email ó enderezo que figura ao principio xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente, indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

E por suposto tamén tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais infrinxe o regulamento.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento.

Para contactar, requírese o teu consentimento con esta política de privacidade.

Categoría de datos

As categorías dos datos que se tratan nesta web son sinxelamente datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Os datos persoais que nos proporciones conservaranse sinxelamente ata que nos pidas que os eliminemos.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se ceden datos a terceiras persoas. Salvo obrigación legal.

Exactitude e veracidade dos datos

Ten en conta que como Usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas, exonerándonos, de calquera responsabilidade respecto diso.

É dicir, que os Usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

O Usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

Aceptación e Consentimento

Como unha política de privacidade é un contrato entre ti e nós para poder entendernos, é necesario que a leas e esteas conforme con estas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos pola nosa banda, na forma e para as finalidades que che indiquei nesta política e aviso legal.

E se tes calquera dúbida ou comentario sobre esta política de privacidade, non dubides en preguntarnos, porque queremos que de verdade o teñas claro.

Revogabilidade

O consentimento que nos prestas, é revogable en calquera momento comunicándonolo a nós, tal e como che explico nesta Política de Privacidade para o exercicio dos dereitos ARCO.

Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Cambios Na Presente Política De Privacidade

Como responsables desta web, resérvanos o dereito a modificar esta política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

Neses casos, non te preocupes porque anunciaremos nesta páxina os cambios que fagamos con razoable antelación á súa posta en marcha.

A finalidade do presente Aviso Legal é regular os principios de acceso e as condicións xerais de uso da web http://www.larangaegomez.nos.gl así como establecer a política en materia de protección de datos de carácter persoal (Política de Privacidade).

 

1.- INFORMACIÓN XERAL DO TITULAR DO SITIO WEB

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, fanse constar as seguintes circunstancias:

A empresa titular desta website (en diante, o Sitio Web) é o Ente Privado Laranga & Gómez Avogadas SCP (en diante, LARANGA & GOMEZ AVOGADAS), entidade cuxo domicilio se atopa sito en C/Camiño Vello nº1, 1ºDereita, Negreira (A Coruña).

O teléfono de contacto é o +34 981935540 e o email: larangagomez.avogadas@gmail.com

2.- ACCESO E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

O acceso, a navegación e o uso do Sitio Web son libres e gratuítos, sempre que o Usuario cumpra cos términos do presente Aviso Legal, a lexislación vixente, as boas costumes e os comportamentos usualmente aceptados no ámbito de Internet. Mediante o acceso e uso de http://www.larangaegomez.nos.gl o Usuario declara expresamente que leu, entende e acepta sen reservas o Aviso Legal, así como a política de protección de datos de carácter persoal incluída no mesmo. En consecuencia, o Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio Web de conformidade co disposto no presente Aviso Legal. No caso de que o Usuario non acepte os términos e condicións de uso descritos a continuación absterase de utilizar o Sitio Web.

A visita ao Sitio Web non implica necesariamente que o Usuario deba facilitar datos de carácter persoal. Porén, se nalgún caso o Usuario aportase datos persoais, devanditos datos pasarán a formar parte dun arquivo mixto propiedade de LARANGA & GOMEZ AVOGADAS e serán tratados de forma confidencial de conformidade co disposto no apartado 4 relativo á Política de Privacidade do Sitio Web.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recolleita de información, van a ser incorporados a arquivos mixtos de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Estes arquivos teñen como único obxectivo a xestión profesional de LARANGA & GOMEZ AVOGADAS, que é o propietario destes arquivos. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente. LARANGA & GOMEZ AVOGADAS cumpre plenamente coa lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

LARANGA & GOMEZ AVOGADAS adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para levar a cabo a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos xestores de tratamento, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas.

Está informado da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que dá o seu consentimento e que, por calquera medio, poderían ser realizadas por entidades colaboradoras do titular do arquivo e do propietario do arquivo.

Esta autorización é efectiva de forma retroactiva a calquera procesamento de datos que o propietario do arquivo realizou, sempre que o propósito estivese indicado anteriormente. Tamén é efectivo para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recrutamento recente ou novo.

Para que a información contida nos nosos arquivos estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos ós nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis rápido posible, cambios e correccións dos seus datos persoais.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos, debe enviar un documento escrito coa referencia "Protección de datos" a: LARANGA & GOMEZ AVOGADAS, correo electrónico larangagomez.avogadas@gmail.com

4.- EXENCIÓN DA RESPONSABILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO SITIO WEB

LARANGA & GOMEZ AVOGADAS non garante a actualización total, exactitude e/ou dispoñibilidade en todo momento do contido do Sitio Web, aínda que afirma que adoptou todas as medidas necesarias, nas súas posibilidades e estado actual de tecnoloxía, para garantir a continuación do funcionamento do Sitio Web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes nocivos para os usuarios.

O servizo prestado a través do Sitio Web pode ser interrompido por circunstancias de varios tipos. En tal caso, LARANGA & GOMEZ AVOGADAS non se responsabilizará de ningún xeito por calquera dano que a interrupción produza nos usuarios ou nos seus equipos.

5.- EMPREGO DE COOKIES

Definicións

Unha "Cookie" é un pequeno arquivo que se almacena na computadora do usuario e que nos permite recoñecelo. O conxunto de "cookies" axúdanos a mellorar a calidade do noso Sitio Web, o que nos permite controlar cales son as páxinas que os nosos usuarios consideran útiles e cales non.

As cookies son esenciais para o funcionamento de Internet, ofrecendo innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitando a navegación e usabilidade do noso Sitio Web. Teña presente que as cookies non poden danar a súa computadora e que, por outra banda, que estean activadas axúdanos a identificar e resolver os erros.

A información que proporcionamos a continuación axudaralle a comprender os distintos tipos de cookies:

Cookies de sesión: Estas son cookies temporais que permanecen no arquivo de cookies do seu explorador até saír do sitio web, de xeito ningún é gravado no disco do usuario. A información obtida mediante estas cookies emprégase para analizar os patróns de tráfico na web. A longo prazo, isto permítenos proporcionar unha mellor experiencia para mellorar o contido e facilitar o seu uso.

Cookies permanentes: Almacénanse no disco duro e o noso Sitio Web léeas cada vez que fai unha nova visita. Unha cookie permanente ten certa data de caducidade. A cookie deixará de funcionar despois desta data. Empregámolas en xeral, para facilitar os servizos de compra e rexistro.

Cookies polivalentes: Unha cookie pode ser empregada para varios fins, polo que só poderá estar exento da esixencia de consentimento, se todos e cada un dos fins para os cales se utilizan están exentas individualmente do requisito de consentimento.

LARANGA & GOMEZ AVOGADAS pode utilizar cookies para personalizar e facilitar a navegación do usuario a través dos seus sitios web. As cookies asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan referencias para inferir datos persoais do usuario. O usuario pode configurar o seu explorador para notificarlle e rexeitar a instalación de cookies enviados por LARANGA & GOMEZ AVOGADAS, sen afectar á capacidade do usuario para acceder ao contido.

Teña en conta que LARANGA & GOMEZ AVOGADAS no seu dominio larangaegomez.nos.gl non emprega ningún tipo de "cookie" para o tratamento de datos persoais, que permita a identificación de persoas físicas concretas.

Unha vez lida toda a información proporcionada, avisamos ao usuario que se segue a navegar na nosa web, sen ter medidas adoptadas para personalizar os seus exploradores para evitar a instalación das cookies utilizados por ela, de conformidade cos términos incluídos no artigo 22.2 da Lei 34/2002 sobre a Sociedade da Información e Comercio electrónico, segundo a redacción do mesmo dada polo RD 13/2012 de 30 de marzo, polo cal se traspoñen directivas en materia de mercados interiores de electricidade e gas e en materia de comunicacións electrónicas, estará prestando o seu consentimento para a utilización dos referidos mecanismos.

6.- COMUNICACIÓNS COMERCIAIS POR EMAIL

As únicas comunicacións comerciais feitas por correo electrónico serán aquelas que foron consentidas ou autorizadas expresamente polos destinatarios de conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, agás as disposicións do artigo 21.2 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, na redacción da Primeira Disposición Final da nova Lei Xeral de Telecomunicacións, é dicir, cando exista unha relación contractual previa.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

No que se refire aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, debuxos, etc.), está prohibido o seguinte:

1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que teña a autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitida.

2. Calquera infracción dos dereitos do propietario do Sitio Web ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.

3. O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

4. Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera outro medio que os que estean dispoñibles para os usuarios, así como os que normalmente se usan na rede, sempre que non causen ningún dano ao Sitio Web.

Co fin de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou terceiro considere que se produciu unha violación dos seus dereitos lexítimos debido á introdución de certos contidos no Sitio Web, deberán notificarlle a LARANGA & GOMEZ AVOGADAS tal circunstancia indicando:

1. Datos persoais do interesado que ten os dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación é presentada por un terceiro distinto do interesado, debe indicar a representación coa que actúa.

2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web.

3. Acreditación dos mencionados dereitos de propiedade intelectual.

4. Declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información subministrada na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos contribuídos por terceiros é a súa exclusiva responsabilidade.

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do Sitio Web estará suxeito ás seguintes condicións:

1. Non se permite a reprodución, total ou parcial, de ningún dos servizos ou contidos do sitio web.

2. O sitio no que se estableza o "hiperenlace" non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao sitio.

3. En ningún caso, o propietario do Sitio Web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o "hiperenlace", nin da información e declaracións incluídas nas mesmas.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Conforme o disposto na Lei 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, Laranga & Gómez Avogadas SCP comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que poden ser facilitados a través das funcionalidades do referido Sitio Web, por favor teña en conta que estes datos serán utilizados exclusivamente para a correcta xestión dos servizos prestados por eles, por Laranga & Gómez Avogadas SCP. Do mesmo xeito, Laranga & Gómez Avogadas SCP pode tratar os datos para publicidade e información comercial, por varios medios, incluído o electrónico, sobre a empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como a documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.

2. Para o envío de boletíns e comunicacións similares, Laranga & Gómez Avogadas SCP utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio Web como outras bases de datos propias que teñen entre os seus fins a realización de devanditos envíos, sempre tendo en conta os requisitos da mencionada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais son recollidos a través do formulario, ten que proporcionar polo menos aqueles marcados cun asterisco, se non Laranga & Gómez Avogadas SCP non pode aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos, debe enviar un documento escrito coa referencia "Protección de datos" a: Laranga & Gómez Avogadas SCP, correo electrónico: larangagomez.avogadas@gmail.com

5. Cando se faciliten datos, poderá expresar o desexo de non recibir comunicacións comerciais electrónicas por Laranga & Gómez Avogadas SCP. Se non desexa recibir comunicacións comerciais electrónicas no futuro por Laranga & Gómez Avogadas SCP poderá expresar tal desexo a través do enderezo postal xa indicado.