AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Que leis se aplican neste sitio web?

En primeiro lugar, GRAZAS por visitar o noso sitio web e perdón todo o que tes que ler a continuación, pero é importante que o leas todo ata o final.

Protección de datos

Neste sitio web tomamos moi seriamente o problema da protección de datos.

O sitio web no marco da LOPDGDD (Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais), garante:

✅ A confidencialidade dos datos persoais facilitados polo CLIENTE para o acceso ós espazos desde web

✅ A non utilización dos devanditos datos para outro fin que o ámbito da actividade subscrito neste contrato

✅ A non transferencia de datos a persoas alleas ó cumprimento dos acordos derivados da prestación do servizo

O GDPR (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas)

A LOPDGDD (Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais)

A LSSI (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico)

 

Estas leis requírennos como representantes da nosa empresa, total transparencia sobre a identidade dos responsables deste sitio web:

  Nome social: Laranga & Gómez Avogadas SCP

  CIF: J70411772

  Enderezo: Rua Camiño Vello nº1, 1º Dereita – Negreira  

  Actividade: Despacho Xurídico

  ✉  Correo electrónico: larangagomez.avogadas@gmail.com

O propósito deste sitio web

O obxectivo deste sitio web é darche información sobre os servizos do despacho xurídico

Datos persoais que recollemos e como o facemos

Podes ler todo relacionado con isto directamente na Política de privacidade.

E que esperamos de ti como usuario?

Pois, moi sinxelo, para nós este é un espazo onde podemos relacionarnos comercialmente ou construír relacións de respecto e confianza, por iso pensamos que é importante que asuma tamén algúns compromisos e obrigas como usuario:

✅Infórmaste e aceptas que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial. Así que debes comprometerse a usar este sitio web, os seus servizos e contidos cumprindo a lexislación vixente, boa fe e orde pública.

✅ Está prohibido o uso deste sitio web de forma ilegal, nociva ou que poida causar calquera tipo de problema ou danos ou evitar un funcionamento normal.

✅ Debes aceptar non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os nosos dereitos ou os de terceiros. Ou que poida danar, inhabilitar ou sobrecargar o noso sitio web, evitando de calquera xeito que o sitio poida usarse normalmente.

En canto ós contidos do sitio web, está prohibido:

-          A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo que teña a nosa autorización

-          Calquera violación de dereitos de autor

-          O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

En definitiva ...

Imos levarnos ben porque paga a pena !

Medidas de seguridade

Queremos avisar de que os datos persoais que nos podes comunicar como Usuario pódense almacenar en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente á empresa indicada anteriormente, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan confidencialidade, integridade e calidade da información contida nel, de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

E tamén queremos informarvos de que na web adoptamos medidas de seguridade adecuadas para detectar a existencia de virus e calquera outro tipo de ataque.

En calquera caso, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son completamente fiables, polo que non podemos garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e nos ficheiros que conteñen.

Plataforma de resolución de conflitos

Como usuario, tamén queremos que teñas aquí a plataforma de resolución de disputas facilitada pola propia Comisión Europea e á que podes acceder desde aquí:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Lei aplicable e xurisdicción

Por último, informar que, en xeral, as relacións entre o noso sitio web e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e ós xulgados de Noia (España).

Contacto

En calquera caso, no caso de que como usuario teñas algunha dúbida sobre estas condicións legais ou queiras facer comentarios sobre o noso sitio web, podes escribir ó noso correo electrónico arriba e responderemos canto antes.

Como responsable deste sitio web, dispoñemos dun ficheiro de datos persoais chamado "Usuarios web" no que os datos dos usuarios deste sitio web se incorporan a unha base de datos baixo a nosa responsabilidade e son tratados co propósito para responder ás solicitudes que se fan neste sitio web, enviar información sobre o que solicita e/ou procesar a sua alerta de iluminación.

Ademais, para o tratamento dos datos do usuario, implementamos todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente.

Pero tamén queremos que entendas que o envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e realizar operacións comerciais comigo.

Principios que imos aplicar á túa información persoal

Queremos deixar moi claro que no tratamento dos teus datos persoais imos aplicar os seguintes principios que se axusten ós requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: sempre esixiremos o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos de antemán con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: só solicitaremos datos estrictamente necesarios en relación cos fins para os que os precisamos. O mínimo posible.
 • Principio de limitación do período de conservación: os datos non se manterán máis que o necesario para os efectos do tratamento.

Principio de integridade e confidencialidade: os teus datos serán tratados de xeito que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.

Cando recolleremos os teus datos persoais neste sitio web?

Cando te poñas en contacto a través do formulario de contacto.

E para que finalidades empregamos estes datos persoais?

Para darche a información que nos requires.

Os teus dereitos cando nos proporcionas a túa información

A lexislación vixente en materia de protección de datos recoñece unha serie de dereitos que ten neste sitio como usuario que proporcionou os seus datos, como por exemplo:

 • Solicitar acceso a datos persoais relacionados co interesado
 • Solicitar rectificación ou eliminación
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Oporse ó tratamento

Neste sitio web non teñas a menor dúbida de que se respectan estes dereitos e que podes exercelos cando queiras. Responderemos rapidamente se queres efectuar algunha destas solicitudes.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ós responsables/propietarios dos ficheiros, o que significa que calquera cliente, ou colaborador que nos proporcionou os teus datos nalgún momento, podes dirixirte. a este sitio web e pedirnos información sobre os datos que temos almacenados e como os obtivemos (dereito de acceso), podes solicitar a rectificación do mesmo, opoñéndose a que os tratemos e que limitemos o seu uso ou no seu caso a cancelación destes datos. nos nosos arquivos.

É tan sinxelo! Porque estes son os teus dereitos, non o esquezas.

Podes enviarnos calquera solicitude deste tipo e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo electrónico ó enderezo que figura ó principio xunto coa proba válida en dereito como fotocopia da D.N.I. ou equivalente, indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

E por suposto tamén tes dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais viola a regulación.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento.

Para contactar, é necesario o teu consentimento con esta política de privacidade.

Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan neste sitio web son simplemente datos identificativos. Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Canto tempo manteremos os teus datos?

Os datos persoais que nos facilites gardaranse simplemente ata que solicites que os eliminemos.

A que destinatarios se lles comunicarán os teus datos?

Non se ceden datos a terceiros salvo obriga legal.

Precisión e veracidade dos datos

Ten presente que como usuario, eres o único responsable da veracidade e a corrección dos datos que envíes, eximíndonos de calquera responsabilidade ó respecto.

É dicir, que os usuarios garantan e respondan, en todo caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

Aceptación e consentimento

Como a política de privacidade é un contrato entre o usuario e nós para entendernos, é necesario que o leas e esteas satisfeito con estas condicións sobre a protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento deles por nós. O formulario é para os fins que indicamos nesta política e aviso legal.

E se tes algunha dúbida ou comentario sobre esta política de privacidade, non dubides en facernos preguntas, porque realmente queremos ser claros.

Revogabilidade

O consentimento que me prestas é revogable en calquera momento comunicándoo, segundo explicamos nesta Política de privacidade para o exercicio dos dereitos ARCO.

Esta revogación en ningún caso será retroactiva.

Cambios nesta política de privacidade

Como responsables deste sitio web, reservámonos o dereito a modificar esta política para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

Nestes casos, non te preocupes porque anunciaremos nesta páxina os cambios que realizamos cunha antelación razoable da súa implementación.

 

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O presente Aviso Legal é regular os principios de acceso e as condicións xerais de uso da web http://www.larangaegomez.nos.gl/ como establecer a política de protección de datos de carácter persoal (Política de privacidade).

1.- INFORMACIÓN XERAL DO PROPIETARIO DA WEB

En cumprimento do deber de información contido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, rexístranse as seguintes circunstancias:

O propietario deste sitio web (en diante, o sitio web) é a Entidade privada (en diante, LARANGA & GÓMEZ), unha entidade cuxo domicilio está situado no enderezo indicado ó comezo deste Aviso Legal - Política de privacidade.

2.- ACCESO E CONDICIÓNS DE USO DA WEB

O acceso, navegación e uso do sitio web son gratuítos, sempre que o Usuario cumpra os termos deste Aviso legal, a lexislación vixente, os bos costumes e os comportamentos normalmente aceptados no campo de Internet. Ó acceder e usar http://www.larangaegomez.nos.gl/  o Usuario declara expresamente que leu, comprende e acepta sen reserva o Aviso Legal, así como a política de protección de datos persoais incluída nel. En consecuencia, o Usuario asume a responsabilidade do uso do sitio web de acordo co establecido neste Aviso Legal. No caso de que o Usuario non acepte os termos e condicións de uso descritos a continuación, absterase de usar o sitio web.

Visitar o sitio web non implica necesariamente que o Usuario deba proporcionar datos persoais. Non obstante, se en calquera caso o Usuario aporta datos persoais, os ditos datos pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado propiedade de Laranga & Gómez e serán tratados de forma confidencial segundo o disposto no apartado 4 relativo á Política de privacidade do sitio web.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

En cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, indicamos que os datos persoais que nos proporcionas voluntariamente, por calquera dos nosos medios de A recollida de información, incorporarase ós ficheiros automatizados de tratamento de datos persoais.

Estes ficheiros teñen como único propósito a xestión profesional por parte de Laranga & Gómez, propietario do devandito ficheiro. Os datos contidos nel serán tratados de forma confidencial. Laranga & Gómez cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais e cos compromisos de confidencialidade da súa actividade.

Laranga & Gómez adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para levar a cabo a citada xestión, pode ser necesario transferir os datos a xestores de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviar información sobre actividades e servizos de interese para os que prestas o teu consentimento e que, de calquera xeito, poderían ser realizadas por entidades colaboradoras do propietario do ficheiro e o propio propietario do ficheiro.

Esta autorización é efectiva con carácter retroactivo para calquera procesamento de datos xa realizado polo propietario do ficheiro, sempre que o propósito fose o indicado anteriormente. Tamén é eficaz para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de contratación recentes ou novos.

Para que a información contida nos nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, solicitamos ós nosos clientes e usuarios que nos avisen, o máis axiña posible, das modificacións e rectificacións dos seus datos persoais.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ós datos, debe enviar unha carta identificada coa referencia "Protección de datos" a: Laranga & Gómez óenderezo de correo electrónico indicado anteriormente.

4.- DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA WEB

Laranga & Gómez non garante a actualización total, a precisión e/ou a dispoñibilidade en todo momento dos contidos do sitio web, aínda que afirma que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado actual da tecnoloxía, para garantir o funcionamento continuado do sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes nocivos para os usuarios.

O servizo prestado a través do sitio web podería verse interrompido por circunstancias de diversa índole. Neste caso, Laranga & Gómez non será responsable en ningún caso dos danos que a interrupción produza nos Usuarios ou nos seus equipos.

5.- USO DE COOKIES

Laranga & Gómez pode usar cookies para personalizar e facilitar a navegación do usuario a través dos seus sitios web. As cookies só están asociadas a un Usuario anónimo e ó seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir os datos persoais do Usuario. O Usuario poderá configurar o seu navegador para notificar e rexeitar a instalación das cookies enviadas por Laranga & Gómez sen prexuízo da capacidade do Usuario para acceder ós Contidos.

Informámoslle que Laranga & Gómez no seu dominio, non usa ningún tipo de “cookie” para o tratamento de datos persoais que permitan a identificación de persoas físicas específicas.

Unha vez lida toda a información facilitada, avisamos ó usuario de que, se segue navegando polo noso sitio web, sen ter tomadas as medidas oportunas para personalizar os seus navegadores, para evitar a instalación das cookies empregadas por el, nos termos incluídos no artigo 22.2 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, segundo a redacción do mesmo dado polo RD 13/2012 do 30 de marzo, que traspoñen directivas sobre mercados internos da electricidade, o gas e as comunicacións electrónicas estarán dando o seu consentimento para o uso dos mencionados mecanismos.

6.- COMUNICACIÓNS COMERCIAIS VIA E-MAIL

As únicas comunicacións comerciais feitas por correo electrónico serán as que fosen expresamente consentidas ou autorizadas polos destinatarios de acordo coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico, agás o disposto no artigo 21.2 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e comercio electrónico na redacción dada pola Disposición Final Primeira da nova Lei Xeral de Telecomunicacións, é dicir, cando exista unha relación contractual previa. 

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En canto ós contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:

 1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a non ser que estean autorizados polos seus lexítimos propietarios ou legalmente permitidos.
 2. Calquera violación dos dereitos do propietario do sitio web ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
 3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 4. Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera outro medio que non sexan os postos a disposición dos usuarios así como os usados ​​habitualmente na rede, sempre que non ocasionen danos no sitio web.

Co fin de preservar posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que algún usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus dereitos lexítimos mediante a introdución dun determinado contido na web, deberán notificar a dita circunstancia Laranga & Gómez indicando:

 1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos. Se a reclamación é presentada por un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Indicación dos contidos protexidos por dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web.
 3. Acreditación dos referidos dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes ós contidos facilitados por terceiros é a súa única responsabilidade.

O establecemento de calquera "hipervínculo" entre unha páxina web e calquera das páxinas da web estará suxeito ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos ou contidos do sitio web.
 2. A páxina web na que se establece o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, etiqueta de establecemento, nome, logotipo, slogan ou outros sinais distintivos pertencentes ó sitio web.
 3. En ningún caso, o propietario do sitio web será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público no sitio web desde o que se fai o "hiperenlace" nin da información e declaracións incluídas no mesmo.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, Laranga & Gómez comunica que:

 1. No que se refire ós datos persoais que se poden proporcionar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámosche de que estes datos serán tratados exclusivamente e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos prestados a través deles, polo responsable do sitio web indicado ó comezo desta política de privacidade de aviso legal. Así mesmo, os responsables deste sitio web poderán procesar os datos para publicidade e información comercial, por diferentes medios incluídos electrónicos, sobre a empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de distinta natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.
 2. Para o envío de boletíns e comunicacións semellantes, úsanse sempre os datos obtidos a través do sitio web, así como outras bases de datos propias que teñen entre os seus propósitos a realización de tales envíos, sempre tendo en conta os requisitos da citada Lei orgánica.
 3. Cando os datos persoais se recollan a través do formulario, será necesario proporcionar, polo menos os marcados cun asterisco, se non, os responsables do sitio web non poderán aceptar e xestionar o cumprimento da relación establecida.
 4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición así como para exercitar o dereito a limitar o tratamento de datos, deberá enviar unha carta identificada coa referencia “Protección de datos” a: Laranga & Gómez ó enderezo de correo electrónico indicado anteriormente.
 5. No momento en que se faciliten datos, pode expresarse o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas. Se non desexa recibir comunicacións electrónicas comerciais, no futuro, podemos expresar ese desexo a través do enderezo de correo electrónico xa indicado.