María Laranga Vila

  • Licenciada en Dereito. Especialidade en Dereito Público. Universidade de Santiago de Compostela (Junio 2011)
  • Curso de Perfeccionamiento en Dereito Inmobiliario. Arrendamentos Urbanos e Propiedade Horizontal: Perspectiva actual. Universidade de Santiago de Compostela (2013-2014)
  • Curso de Mediación Civil e Mercantil. Ilustre Colexio de Avogados de A Coruña (2013)
  • Curso de experto en Dereito de Familia e Sucesións. Universidade de Santiago de Compostela (2011-2012)
  • Curso de Contabilidade para Avogados. Ilustre Colexio de Avogados de A Coruña (2012)
  • Xornadas sobre Dereito Actual. Universidade de Santiago de Compostela (2010)
  • Temas actuais de Dereito Comunitario Europeo. Universidade de Santiago de Compostela (2010)

lgavogadas.png