CIVIL

 • Contratos: revisión, redacción e asesoramento de todo tipo de contratos.
 • Reclamación de cantidade.
 • Familia: divorcios, separacións, acción e impugnación de filiación, modificación de medidas, custodia compartida, procesos de incapacitacións, liquidación do réxime económico matrimonial.
 • Herdanzas: testamentos, impugnacións testamentarias, liquidación do imposto, declaracións de herdeiros, particións xudiciais e extraxudiciais, reclamacións.
 • Comunidades de propietarios.
 • Arrendamentos urbáns e rústicos.
 • Reclamacións por danos e defectos constructivos. 
 • Dereitos reais (servidumes, propiedade, posesión…)
 • Reclamación de responsabilidade civil.
 • Cumprimento e resolución de todo tipo de contratos.
 • Desafiuzamentos.