ADMINISTRATIVO

  • Contencioso - Administrativo: asistencia letrada en todo tipo de procesos contenciosos – administrativos.
  • Expropiacións forzosas.
  • Responsabilidade Patrimonial das Administracións Públicas.
  • Xestión: Procedementos administrativos, tramitacións, obtención de licenzas, etc.
  • Sancións e multas en xeral.